Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Grotiuscollege en waarvoor?

Via deze website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een open dag, lesmiddag en/of informatieavond met een formulier. Deze gegevens worden gebruikt om het organiseren van deze activiteiten mogelijk te maken.

Via deze website vragen wij de volgende persoonsgegevens:

Soort gegeven Doel van verwerking
Voor- en achternaam, e-mailadres Persoonlijke communicatie

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Grotiuscollege bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van de activiteiten en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Grotiuscollege heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over onze privacy statement, dan kun je deze richten aan: aanmelding@grotius.nl.

Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Als je de persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen en het lukt je niet zelf via je account, dan kun je een verzoek indienen bij Grotiuscollege. Dit verzoek kan verstuurd worden naar aanmelding@grotius.nl met in de onderwerpsregel ‘verzoek tot inzage gegevens’. Grotiuscollege zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Klachten

Klachten met betrekking tot je privacy kun je indienen bij Grotiuscollege via aanmelding@grotius.nl. Indien je van mening bent dat jouw klacht niet goed wordt behandeld, dan heb je nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.